به مناسبت یک سال گیاهخواری

            بله یه سال گذشت. یه سال پیش شب ۲۶ آذر دوتو سینه مرغ خوردم بعد وجدان درد گرفتم که از سر لذت جون دو پرنده رو گرفتم و دیگه گوشت نخوردم.البته ایجور نبود که تصمیمشو نداشتم.تصمیم دشتم که گیاهخوار بشم ولی نه تو سربازی میخواستم بعد سربازی وختی خونه […]