غیرفعال کردن پیامک های ۸۲۸۲ ایرانسل

به روز رسانی     به نقل از وبلاگ فیسیت انگار فقط لازمه که ستاره هشتصد مربع  #۸۰۰* رو بگیرید. و به همه اوپراتورها هم جواب میده. در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شده است و […]