سیرا نومبر اکو ۱۵چارلی ۵

تا حالا تو سریالا توجه کردین که وختی تو بیسیم میخوان هجی کنن چکار میکنن؟ حروف رو به صورت حروف هجی نمیکنن چون پشت بیسیم یا تلفن نمیشه تشخیص داد میگی A یا I   یا مثلا D یا E یا B! مطمئن صد بار به خودتونم پیش اومده که وختی از پشت تلفن یکی […]