بیخودی

پیش دانشگاهی که بودم. معلم زبانمون (هرجا هست ایشالله خوش و خرم و سالم باشه) هر درسی که درس میداد یه امتحان می گرفت. یه درسی داشتیم در مورد نحوه استفاده از Because یا همچی چیزی بود. بعدش که امتحان گرفت ازش سوال داد یه جمله بود که میبایست جا خالی رو پر کنیم که […]